Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP obce Čeladná

Hlásné profily

profily kategorie A a C se v Čeladné nevyskytují.

kapitola MONITORING HLADINOMĚRY

Rozhodným hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise obce je hlásný profil.

HP B č.280   OBC598071_1      Čeladenka v obci Čeladná

Tento profil je umístěn v jižní části obce při vstupu Čeladenky do zástavby Čeladné, ale vhodně pod přítoky Korabského potoku a potoku Psích dolin nad č.p. 173. Poskytuje tedy významnou informační a předpovědní dobu pro aktivaci povodňové komise obce a varování obyvatelstvu před povodní. PK tedy musí přijmout opatření z vlastních technických a lidských prostředků a sledovat zejména vývoj předpovědí ČHMÚ, Lesy ČR s.p. - ST povodí Odry a sledovat situaci na srážkoměrných stanicích v okolí z hlediska hydrologické předpovědi k vývoji situace.

Název HP, ID tok úsek platnosti SPA I. SPA II. SPA III. SPA
stav
[cm]
stav
[cm]
stav
[cm]

OBC598071_1  HP B 280

Čeladenka

celá obec Čeladná

90

120

150


Srážkoměrné stanice

Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Čeladná jsou na webovou aplikaci dPP CE zařazeny:

kapitola MONITORING SRÁŽKOMĚRY

 Srážkoměrné stanice: Ondřejník, Tichá, Čeladná a Frenštát pod Radhoštěm.

Hlásné profily a srážkoměrné stanice v Čeladné z POVIS