Organizace řízení ochrany před povodněmi v ČR


Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.


a) V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

 • Obecní úřad Čeladná,
 • Městský úřad ORP Frýdlant nad Ostravicí
 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
 • Ministerstvo životního prostředí ČR,

Zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra ČR


b) V době povodně jsou povodňovými orgány:

 • Povodňová komise obce Čeladná řízená předsedou
 • PK obce s rozšířenou působností (PK ORP) Frýdlant nad Ostravicí
 • PK Moravskoslezského kraje (KPK Moravskoslezského kraje)
 • ÚPK ústřední povodňová komise ČR

c) Ostatními účastníky ochrany před povodněmi, kteří se podílejí na ochraně obyvatelstva obce Čeladná za povodně, jsou zejména:

 • Centrální a regionální pracoviště předpovědní povodňové služby ČHMÚ (CPP, RPP - ČHMÚ) - ČHMÚ Praha, pobočka Ostrava,
 • Správci povodí - Povodí Odry s.p. Varenská 3101/49, 701 26 Moravská Ostrava a Přívoz
 •                              Lesy ČR s.p. - Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
 • vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně

Složky integrovaného záchranného systému (IZS)

 • hasičské záchranné sbory (HZS) vč. sborů dobrovolných hasičů (SDH/JSDH)
 • policie ČR
 • zdravotní a hygienická služba (zdravotní služba první pomoci)