Hydrologické údaje a navrhovaná PPO

Hlavním recipientem katastrálního území obce Čeladná je vodní tok Čeladenka, vedlejším tokem je Frýdlantská Ondřejnice.

Charakteristika dílčího povodí Čeladenky a Fr. Ondřejnice

Čeladenka, Frýdlantská Ondřejnice a jejich mnohočetné přítoky jsou hlavními zdroji povodní katastru obce Čeladná. Patří do povodí Odry v Moravskoslezském kraji a protékají obcí severovýchodním směrem ke svému recipientu Ostravici a posléze Odře. Z hlediska možného povodňového ohrožení se tyto toky vyznačují vyšší rychlostí povodňové vlny z důvodu stoku z mezihřebenových zářezů území kopcovitého masivu Moravskoslezských Beskyd – Smrk 1267 m, Trojačka 987 m, Magurka 1067 m, Kněhyně 1256 m, Velká a Malá Stolová 1046 m. Všechny toky v katastru obce spravují Lesy ČR, s.p. - správa toků - oblast povodí Odry.