B. Věcná část

Charakteristika zájmového území

Území katastru obce Čeladná trpí povodněmi z hlavních toků Čeladenka a Frýdlantská Ondřejnice, zejména při nadměrných srážkách v severní části Moravskoslezských Beskyd, které lemují katastr obce z jihu. Odtud také stékají prudké srážkové občasné bezejmenné toky na sever do údolí Čeladenky a Frýdlantské Ondřejnice (hora Smrk 1267 m n.m., Kněhyně 1256 m n.m. a Stolová 1046 m n.m.). Rozsáhlé svodné území povodí Čeladenky tvoří vějíř od Frýdlantské Ondřejnice až po Ostravici, z nichž prvně jmenovaná, zasahuje svým rozvodňujícím se dolním tokem i zástavbu obce až po níže po toku (severně) ležící Frýdlant nad Ostravicí, páteřním tokem je Čeladenka, která protéká celou obcí z jihu na sever a je charakteristická rychlým náběhem povodní horských bystřin z letních přívalových dešťů, vysokých průtoků z jarního tání sněhové pokrývky na úbočí Moravskoslezských Beskyd doprovázeným srážkami i bleskovými povodněmi sestupujícími ze Smrku (Smrčku), Kněhyně a Stolové (Velké a Malé) z jihu do zástavby obce.

Čeladná

Zájmové území katastru obce tvoří povodí Čeladenky a přítoků (Bílý p., Matulákův p., Psí doliny, Řasník) a Frýdlantská Ondřejnice, stékající a sbírající povrchové vody ze svahů Skalky a Ondřejníku. Obec Čeladná leží v okrese Frýdek-Místek, ORP Frýdlant nad Ostravicí, v Moravskoslezském kraji. Katastrální území obce má rozlohu 5 905 ha.

Obec Čeladná (2800 obyv.) je dobře dopravně dostupná, leží nedaleko trasa I. třídy E56 spojující Frýdlant nad Ostravicí s Frýdkem-Místkem a Ostravou a na druhou stranu (mezinárodní tah Ostrava – Žilina) s Rožnovem pod Radhoštěm. Pro region je typické zastoupení velkého počtu firem, jedná se však zejména o podniky řazené do kategorie malých a mikro. Region má zemědělsko - průmyslový charakter s převahou poskytování služeb. Jednou z priorit je další zlepšování stavu životního prostředí, technické, rekreační, ubytovací a dopravní infrastruktury, rozvoj podnikatelských aktivit a vzhledu obcí.

Čeladná patří mezi sídla na území geomorfologického celku Podbeskydská pahorkatina.

Klimatické podmínky

Průměrná roční teplota se pohybuje od 7 - 8,8 °C, průměrná roční teplota ve vegetačním období se pohybuje od 12,7 - 14.6 °C. Průměrné roční srážky kolísají mezi 650 - 1 230 mm/m2 za rok. Délka vegetačního doby se pohybuje mezi 140 - 173 dny. Langův dešťový faktor se pohybuje mezi 85 - 171, což je převážně humidní klima.