Ohrožené a ohrožující objekty - charakteristika


Území obce Čeladná jsou ohrožována povodní ! Povodeň při opuštění koryta Čeladenky i Frýdlantské Ondřejnice  zaplavuje především inundační území – stavby a pozemky souběžně s tokem a přítoky.

Zejména při nadměrných srážkách v severní části Moravskoslezských Beskyd, které lemuje katastr obce z jihu. Odtud také stékají prudké srážkové občasné bezejmenné toky na sever do údolí Čeladenky a Frýdlantské Ondřejnice (hora Smrk 1267 m n.m., Kněhyně 1256 m n.m. a Stolová 1046 m n.m.). Rozsáhlé svodné území povodí Čeladenky tvoří vějíř od Frýdlantské Ondřejnice až po Ostravici, z nichž prvně jmenovaná, zasahuje svým rozvodňujícím se dolním tokem i katastr obce až po níže po toku ležící Frýdlant nad Ostravicí je charakteristické rychlým náběhem povodní horských bystřin z letních přívalových dešťů, vysokých průtoků z jarního tání sněhové pokrývky na úbočí Moravskoslezských Beskyd doprovázeným srážkami i bleskovými povodněmi sestupujícími ze Smrku, Kněhyně a Stolové z jihu do zástavby obce.

K určení ohrožených objektů se vychází z historických zkušeností obyvatel z povodňových epizod. Obec má stanovena záplavová území na Čeladence i na Frýdlantské Ondřejnici.

OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY a DRUHY jejich účinku

 

ID POVIS

Vodní tok         

ř.km OD

ř.km DO

Název                            

Umístění

Převažující účel budovy

Ohrožení           Poloha
1 1031362439

Čeladenka

1.85

1.95

ČOV_Čeladná_Pstruží

pravý břeh

ČOV

látky biologického charakteru, organická hnojiva

mapa

přehled


OHROŽENÉ OBJEKTY z Čeladenky

Povodeň při opuštění koryta Čeladenky  zaplavuje obytnou zástavbu především na pravém břehu, která je tvořena rodinnými domy i firmami.

Ohrožené objekty  - rodinné domy
  ID POVIS

Vodní tok

ř.km OD

ř.km DO

Název                  

Umístění - břeh

Převažující účel budovy

Poloha

2 1031361850

Čeladenka (203910000100)

6.76

6.56
Čeladenka-horní tok, č.p. č.p. 121, 238, 460, 819

levý břeh

Obytné budovy                      

mapa

3 1031361853 

Čeladenka (203910000100)

3.16

3.159

Čeladná střed, č.p. 202, 208, 209, 481, 486, 493, 511, 988

levý břeh

Obytné budovy

mapa

4 1031361851

Čeladenka (203910000100)

4.21

4.43

Čeladná_lokalita 4 RD

oba břehy

Obytné budovy

mapa

5 1031362438 

Čeladenka (203910000100)

6.76

6.76

Domov pro seniory č.p. 121

levý břeh

Obytné budovy

mapa

6  1031362442 Čeladenka (203910000100) 4.95 4.95 Rodinný dům č.p.19  levý břeh  Obytné budovy

mapa

7  1031362443 Čeladenka (203910000100)  3.43 3.63 ZŠ Čeladná  levý břeh  Obytné budovy

mapa

OHROŽENÉ OBJEKTY z Frýdlantské Ondřejnice

Povodeň při opuštění koryta FrýdlantkéOnřejnice  zaplavuje obytnou zástavbu především na pravém břehu, která je tvořena                                                    rodinnými domy i firmami.

Ohrožené objekty  - rodinné domy
  ID POVIS

Vodní tok

ř.km OD

ř.km DO

Název                  

Umístění - břeh

Převažující účel budovy

Poloha

8 1031361852

Frýdlantská Ondřejnice (203940000100)

2.87

2.87

Čeladná_Fr. Ondřejnice RD č.p. 210

pravý břeh

Obytné budovy    

mapa

9 1031362441

Frýdlantská Ondřejnice (203940000100)

2.25

2.37

Lokalita 5 RD  Fr. Ondřejnice. č.p. 632, 633, 53, 376, 654

levý břeh

Obytné budovy

mapa

10 1031362448

Frýdlantská Ondřejnice (203940000100)

3.92

3.92

Čeladná RD č.p. 117

pravý břeh

Obytné budovy

mapa

11 1031362440

Frýdlantská Ondřejnice (203940000100)

1.84

1.84

Čeladná RD č.p. 588

levý břeh

Obytné budovy

mapa


Objekty v inundačním území

OHROŽENÉ a OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY v dPP Čeladná v POVIS