Historické povodně

V Čeladná se vyskytovaly a vyskytují povodně. Doložené povodňové epizody: červenec 1997 a další novější povodňové epizody.

V roce 1997 postihly Čeladná povodně z Čeladenky a Frýdlantské Ondřejnice, mírnější než na Moravě, ale přesto značné.

červenec 1997 - na Čeladence a Frýdlantské Ondřejnici

Čeladenka a Frýdlantská Ondřejnice v červenci 1997 zaplavila ulice v zástavbě domů na nábřežních komunikacích, sklepy a garáže domů v přilehlých ulicích, vzdutá kanalizace přetekla v mnoha místech.

 


Kritické body v území ohrožení přívalovými povodněmi – zdroj POVIS