Organizace dopravy - dopravní omezení a objízdné trasy

Dopravní omezení může nastat v místech:

Při povodních je předpoklad zaplavení a následné uzavírky místní komunikace IV/48312, v inundacích Čeladenky, v místech lávek a mostků přes Čeladenku a Frýdlantskou Ondřejnicí, u kterých hrozí přelití, a ve středu obce pak je zaplavována místní komunikace, vedoucí v bezprostřední blízkosti Čeladenky.

ID omezení Název     omezení                                 Popis omezení                                                             Vodní tok Poloha ř.km Obec       
4708 Zákaz vjezdu II/483 Možné zaplavení páteřní komunikace II/483 Frýdlantská Ondřejnice (203940000100) 3.956 Čeladná
4590 Uzavírka pod odbočkou do golfového areálu Přeliv dešťových povrchových vod přes sil. IV/48312 Čeladenka (203910000100) 5.11 Čeladná
4726 Zákaz vjezdu na most č.48312-7 Záplavení mostu č.48312-7 při Q20 Čeladenka (203910000100 6.11 Čeladná

Přehled dopravních omezení v dPP obce Čeladná v POVIS


Objízdné trasy obce Čeladná budou vedeny:

1. Severovýchodně do města Frýdlant nad Ostravicí po silnici II/486

2. Jihozápdně do obce Kunčice pod Ondřejníkem po silnici II/486

Id. Název objízdné trasy Popis objízdné trasy Kraj ORP Obec
1564 OBJ_01_CEL Směr objízdné trasy vede místní komunikací silnicí II/486 do evakuačních míst Kunčice p.Ondřejníkem Moravskoslezský kraj Frýdlant nad Ostravicí Čeladná
1565 OBJ_02_CEL Směr objízdné trasy vede místní vedlejší komunikaci silnici II/483 směrem do eva míst Frýdlant nad Ostravicí Moravskoslezský kraj Frýdlant nad Ostravicí Čeladná

V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.

Přehled objízdných tras v dPP obce Čeladná v POVIS