Místa omezující odtokové poměry (MOOP)

MOOP se začnou uplatňovat svým negativním vlivem při déletrvajících a vydatných srážkách, zachycení předmětů nebo nánosů - omezením odtoku v místech pylonů mostů, vetknutí a ukotvení lávek, zmenšení průtočného profilu, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V kritických stavech přívalu vod mohou způsobit jejich vzdutí a následné rozlití v místě omezení odtoku mimo koryto.

V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

OBJEKTY NA TOCÍCH - MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY OBCE ČELADNÁ

 

ID POVIS

Vodní tok

Od [ř.km]

Do [ř.km]

Název                       

Umístění

Popis                                                   omezení                                             

Poloha

1 22714
Čeladenka
1.9
1.9
Most u zámku
koryto, břehy
přemostění vodního toku, riziko zachycení spláví
2 22715
Čeladenka
2.46
2.46
Most u č.p. 950
koryto, břehy
přemostění vodního toku, riziko zachycení spláví
3 22717 Čeladenka 3.07 3.07 Most u č.p. 884 koryto, břehy  možné usazeniny a naplaveniny pod mostem mapa
4 22728 Čeladenka 3.7 3.7 Most u autokampu koryto, břehy možné usazeniny a naplaveniny pod mostem  mapa
5 22718 Čeladenka 4.3 4.3 Most u č.p. 350 koryto, břehy možné usazeniny a naplaveniny pod mostem  mapa
6 22719

Čeladenka

5.34 5.34 Lávka u č.p. 752 koryto, břehy možné usazeniny a naplaveniny pod lávkou  mapa
7 23289 Čeladenka 6.54 6.54 Soutok Čeladenky a Matulákova p. oba břehy naplaveniny a nános pod mostem mapa
8 22720 Čeladenka 6.9 6.9 Most u č.p. 346 koryto, břehy možné usazeniny a naplaveniny pod mostem  mapa
9 22721 Čeladenka 7.85 7.85 Most u prům. podniku koryto, břehy možné usazeniny a naplaveniny pod mostem  mapa
10 22722 Čeladenka 11.06 11.06 Soustava mostů a propustků na horním toku Čeladenky koryto, břehy možné usazeniny a naplaveniny pod mosty a propustky  mapa
11 22727 Frýdlantská Ondřejnice 4.04 4.04 Most u č.p. 53 koryto, břehy možné usazeniny a naplaveniny pod mostem  mapa
12 22726 Frýdlantská Ondřejnice 4.63 4.63 Most u č.p. 124 koryto, břehy možné usazeniny a naplaveniny pod mostem  mapa
13 22725 Frýdlantská Ondřejnice 5.93 5.93 Most u soutoku se Suchým potokem koryto, břehy možné usazeniny a naplaveniny pod mostem  mapa
14 22724 Frýdlantská Ondřejnice 6.46 6.46 Propustek u č.p. 297 koryto, břehy možné usazeniny a naplaveniny pod mostem  mapa
15 22723 Frýdlantská Ondřejnice 6.93 6.93 Most u č.p. 795 koryto, břehy možné usazeniny a naplaveniny pod mostem  mapa

 


Popis a poloha míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Čeladná