Hlásné profily

Vodočty kategorie B a C

ID Profilu Vodní tok Stav hladiny - on-line měření                          poloha evidenční list           
SPA  I.
SPA   II. SPA  III.

HP B 280 CE

ř.km 7,52

Čeladenka
10 100 419
2-03-01-0220
(203 910 000 100)
On-line graf Čeladná

Čeladná

vstup toku do zástavby obce mezi Malým Smrčkem a Malou Stolovou pod soutokem s Korabským p. a p. Psí doliny, 150 m pod odbočkou na Smrček - pravý břeh.

Ev.list B 280 90 120 150

C_Stříbrník

ř.km 2,17

Ostravice
10 100 051
2-03-01-0170,
2-03-01-0180
300 003 642
(203 780 000 100)
On-line graf Stříbrník

Ostravice - Stříbrník

na vedlejším toku Ostravice v Ostravici v území přilehlém ke kú Čeladná z východu

Ev.list HP C 70 100 130

Hladinoměry přiřazené k dPP obce Čeladná v POVIS