Správci vodních toků a vodoprávní úřad


Povodí Odry, s.p. ředitelství podniku, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava

Tel.: 596 657 111, Fax: 596 612 666       www.pod.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava - tel.: 596 612 222
elektronická adresa: dispecer@pod.cz

Přímý výkon správy toků: Povodí Odry, státní podnik, závod 2 Frýdek-Místek
Horymírova 2347, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 596 657 411


Lesy České republiky, s. p. - správa toků oblast povodí Odry

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové - ředitelství podniku, tel: 956 999 111, web: lesycr.cz

Přímá správa vodních toků: Lesy ČR s.p. správa toků - oblast povodí Odry, Frýdek - Místek

Nádražní 2811, Frýdek - Místek 738 01, Tel: 956 951 210, web: lesycr.cz

Ing. Miroslav Kahánek – vedoucí správce toků, tel: 724 523 966, mail: miroslav.kahanek@lesycr.cz

Příslušní správci toků: Mgr.Martin Schönwälder, tel.: 956 951 218, mobil: 725 257 574, e-mail: martin.schonwalder@lesycr.cz a

Jan Evják DiS, tel: 956 951 211, mobil: 725 879 726, e-mail: jan.evjak@lesycr.cz


Vodoprávní úřad – MÚ Frýdlant nad Ostravicí, oddělení Životního prostředí

Vodoprávní úřad – Náměstí 3, Frýdlant n/O739 11 Frýdlant nad Ostravicí      

Vedoucí odd. životního prostředí         Ing. Miroslav Widlarz            tel: 558 604 180

Jméno, příjmení Telefon E-mail
Ing. Miroslava Butorová
vodoprávní úřad a koordinovaná stanoviska
pevná linka: 558 604 138 oficiální: mbutorova@frydlantno.cz
Bc. Jakub Štěpán
vodoprávní úřad (správa vodních toků)
pevná linka: 558 604 184 oficiální: jstepan@frydlantno.cz
Ing. Miroslav Widlarz
vedoucí odboru
pevná linka: 558 604 180 oficiální: mwidlarz@frydlantno.cz

Český hydrometerologický ústav Praha

Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 412-Komořany; ústředna: 244 03 1111

 

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Oddělení hydrologie, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba, Tel: 596 900 237