Povodňová komise obce

Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Starosta je jejím předsedou a jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Frýdlant nad Ostravicí. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).

Stanoviště Povodňové komise: Obecní úřad Čeladná, Čeladná 1, 739 12 Čeladná

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Čeladná, od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost členů PK na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.

Související povodňové komise: jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise

Povodňová komise obce Čeladná v POVIS ::

Obec Čeladná, Čeladná 1, 739 12 Čeladná
Telefon: 558 684 008 ; E-mail: celadna@iol.cz ; web: www.celadna.cz
 

poř.

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

Kontakt

1

Lukša Pavol

předseda

OÚ Čeladná, Čeladná 1, 739 12 Čeladná

558 684 008

602 786 678

2

Golová Věra

místopředseda

OÚ Čeladná, Čeladná 1, 739 12 Čeladná

558 684 008

724 178 925

3

Bajgar Milan, MUDr.

člen

Beskydské rehabilitační centrum, Čeladná 42

552 533 211

603 854 111

4

Kozel Jaroslav

člen

Beskydské rehabilitační centrum, Čeladná 42 

552 533 211

731 073 659

5

Otava Kamil

člen

Zahradnictví Astra, Čeladná 594 

603 216 993

6

Pavelec Rostislav

člen

Záchranný útvar HZS ČR, 748 01 Hlučín

724 179 160

7

Milatová Kateřina

Zapisovatelka

OÚ Čeladná, Čeladná 1, 739 12 Čeladná

739 453 623