E.7. Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity.

Hlásné profily kategorie B

Evidenční list HP B 280 - Čeladenka - Čeladná

 

Hlásné profily kategorie C

Evidenční list HP C Ostravice - Stříbrník